Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on määrämuotoinen ja kudoksia kunnioittava hoitomuoto. Koko keholle tehtynä hoito parantaa liikkuvuutta, vaikuttaa lihaksiin ja kalvorakenteisiin rentouttavasti elvyttäen samalla erilaisten kudosten ja aineenvaihduntajärjestelmien sekä hermojen toimintaa. Kalevalaisen jäsenkorjauksen tehokkuus on osoitettu useissa tieteellisessä tutkimuksessa.

Kalevalainen jäsenkorjaus Jumikamulla

Olen valmistunut Kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi vuonna 2021. Hoidoista tallennetaan rekisteriimme seloste , johon asiakas täyttää omat perustietonsa ja hoitoon tulon syyt. Tähän selosteeseen minä täydennän omat havaintoni ja hoidon aikana suorittamani hoitotoimenpiteet. Säilytän selosteen tietoja vain itselläni viiden vuoden ajan viimeisestä hoitokäynnistä. Suoritan asiakirjojen ajantasaisuuden tarkistamisen kaksi kertaa vuodessa, joulu- ja kesäkuussa, jolloin vanhentuneet tiedot hävitetään.

Helpoimmin ja nopeiten saat ajan jäsenkorjaukseen ajanvarauskalenterista.

Hoito

Kalevalaisen jäsenkorjauksen hoito perustuu koko tukirakenteen kineettisten ketjujen tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kudosten mobilisoinnissa käytetään apuna lihasten ja nivelten luonnollisia liikkeitä ja liikeratoja. Hoidossa käsitellään lähtökohtaisesti koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista päälakeen saakka.

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa, jopa vuosien takaisia vaivojen syitä. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt ja selvitetään hoitoa rajoittavat tekijät.

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa ei niksautella niveliä, eikä käytetä muutenkaan voimaa käsittelyssä.

Hoidon kesto on tapauksesta riippuen noin 1,5 - 2 tuntia.

Hoidon vaikutukset

Tuki- ja liikuntaelimistön tasapainottuminen poistaa lihaksista jännitystä, vapauttaa kalvorakenteita ja parantaa nivelien liikkuvuutta. Samalla aineenvaihdunta helpottuu, kudosneste- ja verenkierto paranevat ja hermot vapautuvat mahdollisista pinnetiloista.

Koska hoidossa käsitellään lähes aina koko keho, ovat hoidon vaikutukset hyvin monipuoliset. Vaikka hoito teknisesti kohdistuu lihaksiin, jänteisiin, lihasten lähtö- ja kiinnityskohtiin sekä nivelsiteisiin ympäröivine sidekudoksineen, vaikuttaa se elvyttävästi myös hermotoimintaan ja muiden elinjärjestelmien aineenvaihduntaan.

Tutkittua hoitoa

Kalevalaisen jäsenkorjauksen mestariparantajat antoivat näytön kokonaisvaltaisesta osaamisesta Kuopion yliopiston alaisuudessa tehdyssä pilot-tutkimuksessa vuonna 1996. Tutkimuspotilaana oli 34 kroonista alaselän kipupotilasta. Tuloksena oli, että hoito oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tehokkain hoitomenetelmä koko hoitohierarkiassa.

Vuosina 2003-2005 mestariparantajien oppilaat, 14 Kalevalaista jäsenkorjaajaa, antoivat laajan näytön kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta selkä-, niskahartiakipu- ja jäätyneiden olkapääkipupotilaiden hoidossa. Tutkimus tehtiin Kuopion yliopistolla.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen hoidon tehokkuus varmistettiin sokkotutkimuksin, joissa verokkiryhmänä oli fysioterapia liikehoito ja klassinen hieronta. Sokkotutkimusta tukivat myös yliopistolla analysoidut osaajien ympäri Suomea suorittamat kirjalliset omat arviot suorittamiensa hoitojen, yli 3 000 hoitoa, vaikuttavuudesta sekä suoritetuista hoidoista saadut asiakaspalautteet yli 500.

Koulutus

Kalevalaisen jäsenkorjauksen koulutusta järjestää ainoastaan Kansanlääkintäseura ry. Kalevalainen jäsenkorjaus ja Kalevalainen jäsenkorjaaja -ammattinimike ovat EU-nimisuojattuja.